Záhlaví stránky
Záhlaví stránky

Tisk ročních evidenčních listů ČSSZ

Program umožňuje tisk ročních evidenčních listů ČSSZ v návaznosti na zpracování v IS Kaiser 40 a programu Alis PVS. Program zpracovává dokument ve tvaru XML, který lze vytvořit pomocí programu Kaiser 40 s doplňkem ELDP nebo jiným mzdovým programem, který generuje kompatibilní XML formát. Tento formát je definován ČSSZ a slouží k elektronickému podání. Demoverzi tohoto programu si můžete stáhnout zde.

Stáhnutou DEMO verzi lze snadno povýšit načtením plné licence, která příjde poštou po objednání programu. V menu Dokumentace - hledej licenci, otevřete dialog k výběru souboru a otevřete soubor s licencí. Soubor s licencí má příponu XML a je běžně zobrazitelný. Tento soubor obsahuje elektronický podpis proto v něm nic neměňte nebo se licence změní na neplatnou.

Vlastní soubor s daty evidenčních listů otvíráte pomocí Soubor - otevři, kde se vám zobrazí dialog pro výběr souboru s daty. Jméno a umístění souboru závísí na vašem mzdovém programu. Po otevření souboru se vám v levém okně programu zobrazí seznam pojištěnců pro něž byli vytvořeny listy a v pravém okně vlastní evidenční list.

Tisk evidenčních listů provádíte volbou soubor - tisk. V případě že zvolíte orientaci stránky na výšku, budou vytištěny dva shodné evidenční listy nad sebou. V případě orientace na šířku je tištěn jeden evidenční list na stránku a je tudíš třeba tisknout dvě kopie. Potřebujete-li vytisknout jeden list vyberete v levém sloupci pojištěnce, v pravém okně se vám zobrazí jeho formulář, kliknete myší do libovolného políčka (blikající kurzor) a vytisknete tento formulář pomocí stisku CTRL+P.