Účtová osnova

Účtová osnova, nebo chcete-li, účetní rozvrh asi nepotřebuje další komentáře. Základní kámen celého informačního systému. Účty jsou šestimístné, první tři místa určují syntetický účet, zbylá tři místa analytická členění. Klíčem je číslo účtu. Číselník je hlavním číselníkem podniku. Zachycuje vazbu mezi číslem účtu a jeho názvem. Číselník obsahuje všechny povolené účty podniku. Na existenci položky v tomto číselníku je vázána většina logických kontrol. Z šestimístné položky účet první tři místa tvořící syntetický účet musí odpovídat obecně závazným předpisům pro účetní osnovu. Analytické rozdělení tvoří zbývající tři místa.

Vlastnosti účtů jsou definovány pomocí funkcí, které se modifikují při instalaci systému. Přehled funkcí udává následující tabulka. Tyto funkce lze použít také na úrovni uživatele, například pro tvorbu uživatelských podmnožin.
NázevTypPopisPříklad definice
NeutralUcet Logická neutralucet:=S='395999'
Tru Znak Vrací číslo třídy účtu. Tru:=copy(S,1,1)
SU Řetězec Vrací kód syntetického účtu. Su:=copy(S,1,3)
Sku Řetězec Vrací kód skupiny účtů. Sku:=copy(S,1,2)
NazTrU Řetězec Vrací název třídy účtu.
SaldoUcet Logická Vrací ANO v případě že účet je saldokontní. SaldoUcet := Su(S) in['041'..'042','051','052','111','131','139','310'..'325','331','333','335','336','342','379']
VnitroUcet Logická Vrací ANO v případě že účet je vnitropodnikový. VnitroUcet := Tru(S) in['8','9'];
RozvahaUc Logická Vrací ANO v případě že účet je rozvahový. RozvahaUc := tru(S)in ['0'..'4']|su(S) in['701'..'749']
NaturalUcet Logická Vrací ANO v případě že účet je naturální nebo podrozvahový. NaturalUcet := Su(S) in['750'..'799'];
uctyPokladny Logická Vrací ANO v případě že účetje stavovým účtem pokladny. uctyPokladny := Su(S) in['210'..'213','395'];end
uctyBanky Logická Vrací ANO v případě že účetje stavovým účtem banky. uctyBanky := Su(S) in['220'..'232','395','461']
NedVyrBr Logická Vrací ANO v případě že na účtu se eviduje produkce nedokončené výroby běžného roku. NedVyrBr := S in['611000'..'611199'];
NedVyrPr Logická Vrací ANO v případě že na účtu se eviduje produkce nedokončené výroby příštího roku NedVyrPr := S in['611200'..'611299'];
NenulujStr Logická Vrací ANO v případě že na učtu se nemá v průběhu kontace nulovat kód střediska NenulujStr := Su(S) in ['000','500'..'699','750'..'799']
NenulujVykon Logická Vrací ANO v případě že na učtu se nemá v průběhu kontace nulovat kód výkonu. NenulujStr := nenulujStr(S)
NenulujOrgj Logická Vrací ANO v případě že na učtu se nemá v průběhu kontace nulovat kód organizační jednotky. NenulujOrgJ := nenulujStr(S)
NenulujCisFa Logická Vrací ANO v případě že na učtu se nemá v průběhu kontace nulovat číslo faktury. NenulujCisfa := su(S) in ['000']|saldoUcet(S)|NeutralUcet(S);
MusiMitStr Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadán kód střediska. MusiMitStr := (tru(S) in['5','6','8','9']);
MusiMitUctJed Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadán kód střediska, které je účtující jednotkou. MusiMitUctJed :=false
MusiMitVyk Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadán kód výkonu. MusiMitVyk := false;
MusiMitZstVyk Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadána existující vazba kódu střediska a výkonu. MusiMitZstVyk:= MusiMitVyk(S);
MusiMitOrgJ Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadán kód organizační jednotky. MusiMitOrgJ := MusiMitStr(S);
MusiMitCisFa Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadán číslo faktury. MusiMitCisFa := saldoUcet(S)
DPH Logická Vrací ANO v případě že účet je stavovým účtem DPH. DPH :=su(S) in['343']
MusiMitDanTyp Logická Vrací ANO v případě že u učtu musí být zadán daňový typ. MusiMitDanTyp:= su(S) in ['041'..'042','051'..'052','111','119','131','139','343','381'..'385','395','500'..'511','513'..'519','540'..'542','548','600'..'609','640'..'642','648','648','660'..'669'];
naklady Logická Vrací ANO v případě že účet je nákladovým účtem. naklady := tru(S) in ['5','8'];
nakladyNV Logická Vrací ANO v případě že účet je nákladovým účtem z hlediska výpočtu nákladové nedokončené výroby. nakladyNV := tru(S) in ['5','8']|s='613111'
vynosy Logická Vrací ANO v případě že účet je výnosovým účtem. vynosy := tru(S) in ['6','9'
ProdukcePomV Logická Produkce pomocné výroby produkcePomV := S in[''];
NaturalOkruh Logická Vrací ANO v případě že účet patří do výrobního okruhu. naturalOkruh := Su(S) in['120'..'124','610'..'614']
PrevadeneUcty Logická Vrací ANO v případě že stav účtu se převádí v rámci roční účetní uzávěrky. prevadeneUcty:= Su(S) in['001'..'499','710','760'..'769'];
UctyStavuSkl Logická Stavové účty zásob uctyStavuSkl := SU(S) in['111'..'119','123','132'
UctyStavuZv Logická Stavové účty zvířat uctyStavuZv := Su(S) in['026','124'];
UctyStavuMaP Logická Stavové účty pořizovací ceny HIM uctyStavuMaP := Su(S) in['022'];
uctyStavuMaO Logická Stavové účty oprávek pořizovací ceny HIM UctyStavuMaO:= Su(S) in['082'];
UctyStavuDkpP Logická Stavové účty pořizovací ceny DHIM uctyStavuDkpP := Su(S) in['028'];
UctyStavuDkpO Logická Stavové účty oprávek pořizovací ceny DHIM uctyStavuDkpO := Su(S) in['088'];
Zaloha Logická Stavové účty zálohových plateb zaloha:= S in ['314000','324000']
NeSouctovat Logická Nesoučtovat shodné zápisy v rámci doklady NeSouctovat:=S in ['261000'];